Analyse av løpestil

Stadig flere velger løping som mosjonsform. Tallet på antall løpere har steget markant de siste tiårene, etter at den såkalte ”runningboomen” oppstod i 1970 årene. Uheldigvis ser vi i takt med den økende graden av løpere også en økende grad av løpeskader. Hvert år opplever så mange som opp mot 80 % av de som løper å få en løpsrelatert skade. Noen skader er akutte som for eksempel et overtråkk i ankelen under en løpetur, men de fleste typiske løpeskader er belastningsskader som kommer snikende over tid. Med en optimal løpestil, og forebyggende tiltak kunne mange av disse skadene vært unngått.

En løpestilsanalyse, supplert med andre relevante undersøkelser er en ypperlig måte å bli bevisst på egen løpestil, og de krav den stiller. Ved å analysere løp på tredemølle og resultater fra supplerende undersøkelse, kan vi avdekke svakheter og uvaner i bevegelsesmønsteret under løp. Ved å avdekke dette får vi et overblikk over de strukturene som kan være i fare for å bli skadet, eller som allerede er utsatt for skade. Dette gir klare retningslinjer for hva vi bør forebygge og/eller behandle. Behandling og skadeforebyggelse er viktig for at vi på lang sikt skal kunne holde oss skadefrie. 

Tilbake til fysioterapi
image thumbnail
ta kontakt
facebook
www.ryggraden.no
Hetlandsgata 9, 4340 Bryne (inngang C)
Postboks 398, 4349 Bryne
Org.nr. 994 231 235
Telefon: 994 00 026
E-post: post@ryggraden.no