Neurac slyngebehandling

Neurac slyngebehandling er en behandlingsmetode for muskel og skjelettplager. Behandlingen består av spesialutviklede øvelser i slynger/tau og har som mål å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og oppnå bedre funksjon. Metoden fokuserer på årsaken bak problemene og ikke bare symptomene. Dette er normalt en smertefri behandling. Øvelsene er tunge og utfordrende, men samtidig er det fokus på kontroll og kvalitet i utførelsen.

Neurac slyngebehandling starter med en individuell undersøkelse, hvor funksjon og muskelsamspill kartlegges gjennom ulike tester. På bakgrunn av funn i undersøkelsen starter behandlingen med øvelser i slynger/tau.
Senere i forløpet utarbeides et individuelt øvelsesprogram for å opprettholde og/eller bedre den oppnådde behandlingseffekten. Denne oppfølgingen skjer gjennom individuell behandling, gruppetrening og/eller egentrening.
Behandlingsmetoden har vist god effekt på rygg og nakkeplager, smerter i hofte/bekken og smerter/plager i arm/skulder.
ta kontakt
facebook
www.ryggraden.no
Hetlandsgata 9, 4340 Bryne (inngang C)
Postboks 398, 4349 Bryne
Org.nr. 994 231 235
Telefon: 994 00 026
E-post: post@ryggraden.no